Zpracování osobních údajů (uchazeči o zaměstnání)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1

Uděluji tímto dobrovolně souhlas společnosti fortell s.r.o., IČ: 64256197, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 8404, se sídlem Nádražní 1111,  Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů o zpracování osobních údajů zpracovávala tyto mé osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • veškeré další údaje, které jsem Správci předal/poskytl v souvislosti s nabídkou práce, ať již písemně či ústně.

 

2

Uvedené údaje bude Správce zpracovávat za účelem administrace pracovních nabídek uchazečů o zaměstnání. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let od jejich předání.


3

Právním základem pro zpracování těchto údajů je souhlas. Poskytnutí uvedených údaje není povinné a není, nebude li ujednáno jinak, nutné pro plnění smlouvy a je založeno na dobrovolném souhlasu.


4

Se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedených podmínek tímto uděluji svůj výslovný souhlas, což dokládám podpisem tohoto potvrzení. Souhlas, lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: personalni@fortell.cz


5

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a jeho zaměstnanci, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé, tj. zejména dodavatelé a poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací Správce.


6

Výslovně beru na vědomí, že podle zákona o zpracování osobních údajů mám právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat,
 • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou Správcem  zpracovávány,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.